#saint-tropez

Mediterraneo

X100V · f/2.2 · 1/2000 · iso 640 · 23 mm

Mediterraneo

X100V · f/5.6 · 1/1250 · iso 160 · 23 mm

Mediterraneo

X100V · f/11.0 · 1/220 · iso 160 · 23 mm

Mediterraneo

X100V · f/2.8 · 1/420 · iso 160 · 23 mm
Ban Atie