Skipping friday school

X100V · f/5.6 · 1/60 · iso 3200