Skateboy

X100V · f/4.0 · 1/500 · iso 160
Ban Atie