Tsunami memorial

Tsunami memorial

Mémorial du tsunami à Ban Nam Khaem

bg